Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

DDMRP (Demand-driven Material Requirements Planning)

DDMRP (Demand-driven Material Requirements Planning) is een uitgebreide methode voor het optimaliseren van de planning van de operationele toeleveringsketen en de uitvoering. DDMRP vervangt het gebruik van de conventionele, op voorspellingen gebaseerde MRP en houdt in plaats daarvan rekening met de daadwerkelijke verkooporders. De DDMRP-methodologie combineert relevante elementen van traditionele MRP en DRP (Distribution Requirements Planning) met pull-gebaseerde benaderingen, signalen van Lean en de theorie van beperkingen. De volledige plannings- en uitvoeringsmethodologie van DDMRP omvat progressie via de volgende componenten: strategische voorraadpositionering, bufferprofielen en -niveaus, dynamische aanpassingen, vraaggestuurde planning en zichtbare en collaboratieve uitvoering.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de DDMRP (Demand-driven Material Requirements Planning)

DDMRP houdt zich bezig met het temperen van veranderingen en het opvangen van mogelijke voorraadtekorten in het fabricageproces. Tekorten in de voorraad zijn op een bepaald moment onvermijdelijk, zelfs bij mkb-bedrijven. Bedrijven gebruiken DDMRP om de bevoorrading te controleren en deze beter te kunnen beheren.

Gerelateerde termen