Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

DPU (Defects Per Unit)

Een defect is alles wat buiten de gegeven specificaties van een product of dienst valt. Dat kan een app zijn die niet geschikt is voor het doel, of een barst in een apparaat. Het kan hier ook een product betreffen dat niet binnen de beloofde tijd wordt geleverd. DPU (Defects Per Unit) is een meetwaarde die gebruikt wordt om aan te geven hoe vaak deze defecten zich voordoen. Deze waarde berekent het aantal defecte producten of diensten dat een organisatie produceert. Als een bedrijf bijvoorbeeld 100 e-books produceert, waarvan er 10 drukfouten bevatten, dan is de DPU 0,1 (10/100). DPU wordt gewoonlijk uitgedrukt in een decimaal getal.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de DPU (Defects Per Unit)

DPU is een doeltreffende maatstaf voor het meten van de effectiviteit van fabricage- of productieprocessen. Mkb-bedrijven kunnen door het aantal defecten in hun producten of diensten zorgvuldig te controleren hun productieprocessen en -methoden nauwkeurig bijstellen, zodat de DPU zo laag mogelijk is.

Gerelateerde termen