Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

AIOps-platform (Artificial Intelligence Operations)

Een AIOps-platform (Artificial Intelligence Operations) voegt kunstmatige intelligentie en IT-operaties samen. Het platform maakt gebruik van big data, machine learning en kunstmatige intelligentie om bedrijven te helpen IT-problemen op te sporen en op te lossen. AIOps-platforms helpen om te gaan met het steeds toenemende volume aan bedrijfsgegevens. Ze voorzien in een aantal routinetaken en controles om continu onderhoud van en toezicht op de IT-systemen mogelijk te maken. Deze platforms leren in de loop van de tijd welke gegevens het meest relevant zijn voor bepaalde taken.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de AIOps-platform (Artificial Intelligence Operations)

AIOps-platforms helpen mkb-bedrijven bij automatiseren en stroomlijnen van het IT-ondersteuningsproces, waardoor de kosten voor het inhuren en trainen van IT-experts dalen. Deze platforms helpen ook bij het verbeteren van de communicatiestromen tussen de teams, zodat ze sneller inzicht krijgen in de bedrijfsvoering.

Gerelateerde termen