Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

IIoT (Industrial IoT Platforms)

IoT of IIoT (Industrial internet of things) platforms maken gebruik van slimme sensoren en actuatoren om realtime gegevens te verzamelen en zo industriële en productieprocessen te verbeteren. IIoT is een set van geïntegreerde softwarecapaciteiten die gegevens van alle bij de productie gebruikte apparaten samenbrengt in een gecentraliseerde omgeving. Deze apparaten, die hardware, softwaresystemen, sensoren en andere gegevenspunten omvatten, verzamelen en delen data en overbruggen zo de kloof tussen systemen, machines en mensen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de IIoT (Industrial IoT Platforms)

Wat een industriële IoT onderscheidt van een gewone IoT is de combinatie van informatie- en operationele technologie die kenmerkend is voor toepassingen in de productie en de industrie. Industriële bedrijven kunnen industriële IoT-platforms gebruiken om hun digitale transformatie aan te sturen. IIoT-platforms helpen fabrikanten bij het inzicht krijgen in factoren die van invloed zijn op kwaliteitscontrole, uitvaltijd, productie (output) en verspilling.

Gerelateerde termen

Gerelateerde categorieën