Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ITRO (IT Resilience Orchestration)

De softwareproducten van ITRO (IT Resilience Orchestration) streven naar het verbeteren van de workload na een ongeplande uitval. Deze oplossingen automatiseren processen voor rampherstel (DR), met name DR-runbooks, ondersteunen de veerkracht van toepassingen en migreren workloads van on-premises dataservers naar publieke clouds. ITRO-producten verlagen de kosten van het in kaart brengen van toepassingafhankelijkheden, het maken van DR-runbooks, oefenactiviteiten en rapportage.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ITRO (IT Resilience Orchestration)

IT Resilience heeft betrekking op het vermogen van een organisatie om IT-gerelateerde gevaren, zoals cyberveiligheidshacks, single points of failures en uitval van dienstaanbieders, te voorkomen, te beperken, te herstellen en aan te passen. Hoewel IT Resilience belangrijk is voor iedere organisatie, zijn ITRO-softwareproducten het meest relevant voor bedrijven met meer dan 150 workloads, d.w.z. gelijktijdige programma's of toepassingen die computerresources benutten.

Gerelateerde termen