Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Data profiling

Data profiling is een vorm van gegevensanalyse waarbij gegevens worden doorgelicht om trends, brede perspectieven en meer te identificeren, terwijl de gegevens ook worden gecontroleerd op kwaliteitsproblemen. Dit houdt in dat wordt nagegaan of de gegevens juist zijn en of zij op de juiste wijze zijn verzameld. Data profiling wordt vaak ondersteund door computeralgoritmen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Data profiling

Alle bedrijven vertrouwen op data. Kleine bedrijven die beslissingen nemen op basis van gegevens, moeten een minimum aan dataprofilering uitvoeren om te garanderen dat hun beslissingen gebaseerd zijn op correcte informatie. Voor kleine bedrijven kan data profiling eruit zien als een steekproefsgewijze controle op nauwkeurigheid of een dubbele controle van de gegevens door een derde partij.

Gerelateerde termen