Firecall

Een firecall is een methode waarmee iemand tijdelijke, of in geval van nood, toegang krijgt tot een beveiligd computer- of informatiesysteem om bepaalde functies uit te voeren. De tijdelijke machtiging wordt slechts voor een beperkte tijd verleend om systeemaccounts veilig of gesloten te houden voor niet-geautoriseerde personen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Firecall

Meestal wordt een firecall geactiveerd door een beveiligingsbeheerder of een informatie-eigenaar die de tijdelijke rechten voor eenmalig gebruik verleent via inloggegevens, zoals een gebruikers-ID of wachtwoord. Een firecall kan nodig zijn wanneer een werknemer buiten de normale kantooruren moet werken of verhoogde bevoegdheden nodig heeft om een computerprobleem op te lossen.

Gerelateerde termen