Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Descriptive Analytics

Descriptive analytics is een manier om gegevens of content te analyseren. Bedrijven gebruiken het om patronen en betekenissen te identificeren in historische gegevens, zoals jaarlijkse financiële rapporten en andere statistische informatie uit het verleden van een bedrijf. Bedrijven voeren descriptive analytics uit om uit te leggen wat er op een precies moment is gebeurd. Bijvoorbeeld welke factoren bijgedragen hebben aan de omzetgroei van een bedrijf in de afgelopen 12 maanden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Descriptive Analytics

Mkb-bedrijven gebruiken descriptive analytics om hun activiteiten in het verleden te begrijpen. Veel van die bedrijven groeien nog steeds, dus ze hebben een duidelijk beeld van hun activiteiten nodig om te kunnen concurreren met grotere organisaties.

Gerelateerde termen