Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Serieschakeling

In de technologiesector verwijst serieschakeling naar het in serie aan elkaar koppelen van apparaten. Dit gebeurt meestal met apparatuur zoals computermonitoren om de productiviteit te verhogen. Zo kunnen bijvoorbeeld drie monitoren in serie aan elkaar worden gekoppeld, zodat op één scherm gegevens worden weergegeven, op een ander onderzoek wordt verricht en op een laatste de informatie kan worden geregistreerd.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Serieschakeling

Mkb-bedrijven kunnen ervoor kiezen om serieschakeling te gebruiken voor computermonitors of andere apparaten, maar dit wordt niet altijd aangeraden. Er bestaat een groter gevaar van overbelasting van de apparaten en het kan gevaarlijk zijn. Dit is met name het geval wanneer de ene stekkerdoos op de andere is aangesloten, een vorm van serieschakeling die nooit wordt aanbevolen vanwege het risico op schade aan apparatuur en brand.

Gerelateerde termen