Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Databaseontwerp

Databaseontwerp is het proces waarbij georganiseerde gegevensverzamelingen in een bruikbaar model worden omgezet. De databasemanagement-professional moet een reeks richtlijnen volgen om de gegevens in te delen en te sorteren. Er zijn verschillende modellen waarop een bedrijf zijn ontwerp kan baseren. Het soort model bepaalt hoe de gegevens worden gecategoriseerd. Deze modellen zijn gewoonlijk objectgeoriënteerd, hiërarchisch, entiteit-attribuut-waarde of sterschema. Er zijn drie fasen in het ontwerpproces: conceptueel, logisch en fysiek ontwerp.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Databaseontwerp

Een grondig databaseontwerp kan een mkb-bedrijf helpen de verzamelde gegevens op verschillende manieren te analyseren en tegelijkertijd de tijd te verkorten die nodig is om gegevens te beheren. Dit biedt voordelen zoals verbeterde betrouwbaarheid, betere kostenbesparende automatisering en verbeterd middelenbeheer. Een mkb-bedrijf kan een databaseontwerp implementeren voor beter voorraadbeheer, wat het orderbeheerproces kan stroomlijnen.

Gerelateerde termen