Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

IRM (Integrated Risk Management)

IRM (Integrated Risk Management) combineert de risicobeheertools die een bedrijf gebruikt. Dit stelt organisaties in staat hun risicobeheeractiviteiten te centraliseren. Hiermee kunnen bedrijven zichzelf ook vanuit één makkelijk toegankelijke plek beschermen tegen vervelende gebeurtenissen zoals uitvaltijd en cyberaanvallen. IRM heeft zes kenmerken: - strategie: IRM verschaft en implementeert een kader. Dit kader verbetert de risicobeoordelingsprestaties via governance en risico-eigenaarschap. - beoordeling: deze methode identificeert, evalueert en prioriteert risico's die een organisatie zouden kunnen treffen.  - respons: een organisatie kan bedrijfsprocessen vaststellen en implementeren die de risico's beperken. - communicatie en rapportage: een organisatie kan nagaan wat de beste methoden zijn om haar risicoresponsstrategieën te volgen en de belanghebbenden erover te informeren. - monitoring: IRM identificeert en implementeert processen die governance, verantwoording, compliance en risico-eigenaarschap bewaken, zodat een bedrijf risico's in de gehele organisatie kan beperken. - technologie: effectief risicobeheer berust op technologie zoals een IRMS (IRM Solution).

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de IRM (Integrated Risk Management)

Mkb-bedrijven gebruiken IRM om risicobeheerinstrumenten samen te voegen in één groot overzicht voor managers en beveiligingsleiders. Organisaties kunnen dan: - een risicobewuste cultuur creëren; - inzichten delen met belanghebbenden en andere partners; - de naleving verbeteren; - de communicatie over risicobeheersing verbeteren; - beter omgaan met potentiële bedreigingen.

Gerelateerde termen