Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Operationele Data Store

Een ODS is een opslagplaats die gegevens uit verschillende bronnen in verschillende indelingen verzamelt en deze gegevens in een uniforme indeling ordent zodat ze kunnen worden samengevoegd. Door bedrijfsgegevens uit financiële tools, klantenservicesoftware en andere toepassingen op één plaats te verzamelen, zijn de gegevens beter te gebruiken voor bedrijfsrapportage en -analyse.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Operationele Data Store

Denk eens aan hoe een woordenlijst de spellingcontrole in een tekstverwerker aanstuurt: het is de bron van waarheid op basis waarvan jouw invoer wordt gecontroleerd en gemeten. Een ODS werkt op dezelfde manier voor een BI-tool en geeft een mkb-bedrijf de mogelijkheid rapporten uit te voeren en dashboards te vullen. Hierdoor kunnen bedrijven rapporten maken die geavanceerder zijn dan het oorspronkelijke systeem waaruit de gegevens worden opgehaald.

Gerelateerde termen