Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

SIEM (Security Information and Event Management)

SIEM (Security Information and Event Management) verwijst naar een tak van cyberbeveiliging en -bescherming die inhoudt dat je in realtime moet zien hoe een beveiligingsgebeurtenis zich ontvouwt. Dit maakt onmiddellijke, vroegtijdige opsporing van elke beveiligingsaanval of gegevensinbreuk mogelijk. Als onderdeel van dit proces wordt informatie over deze aanvallen verzameld en opgeslagen om later te onderzoeken, te patchen en preventieve maatregelen te nemen. SIEM kan helpen de dader van een aanval te identificeren en hem ter verantwoording te roepen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de SIEM (Security Information and Event Management)

Bedrijven hoe groot ook zijn het doelwit van cyberaanvallen en gegevensinbreuken. SIEM kan helpen bij het automatiseren van de bescherming tegen en het helpen beheren van de nasleep van zulke incidenten. Specifieke op kleinbedrijven gerichte SIEM-programma's komen steeds meer op de markt.

Gerelateerde termen