Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Aselecte steekproeftrekking

Aselecte steekproeftrekking is een methode om willekeurig een steekproef te trekken uit een grote populatie, waarbij elke steekproef een gelijke kans heeft om geselecteerd te worden. Deze vorm van steekproeftrekking wordt gebruikt wanneer het niet mogelijk of praktisch is om een volledige lijst van alle leden van een populatie te verkrijgen. Als je bijvoorbeeld een willekeurige steekproef van mensen wilt trekken om de mening over een nieuw product te peilen, kun je gebruikmaken van aselecte steekproeftrekking.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Aselecte steekproeftrekking

Mkb-bedrijven kunnen op veel manieren profiteren van aselecte steekproeftrekking. Ze kunnen een nauwkeuriger beeld krijgen van hoe de demografie van hun lokale markten eruitziet. Deze informatie kan helpen om op basis van gegevens beslissingen te nemen over productontwerp, marketing en klantenservice. Aselecte steekproeftrekking kan mkb-bedrijven ook helpen trends in hun gegevens te bepalen.

Gerelateerde termen