Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Data governance

Data governance is het gebruik, de manipulatie en de controle van gegevens. Het is de set procedures en toegankelijkheidskaders die gegevens beheren. Dit kan regels bevatten over hoe gegevens kunnen worden gebruikt, weergegeven, gedeeld en geïnterpreteerd. Data governance is een bijzonder belangrijk onderdeel van veel sectoren. Het is ook zeer belangrijk om de velden te begrijpen die vertrouwelijke gegevens beheren.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Data governance

Kleine bedrijven hebben doorgaans een procedure voor data governance nodig. Dit kan onder meer zijn hoe gegevens worden gedeeld en wie toegang heeft tot gegevens. Dit is erg belangrijk, omdat er gegevens zijn die gewoon niet openbaar of gemakkelijk toegankelijk mogen zijn. Het niet hebben van geschikte procedures voor data governance kan leiden tot ongepast gebruik van gegevens. Het kan ook leiden tot slechte, op gegevens gebaseerde beslissingen. Als gegevens ten onrechte worden gedeeld, kan dit ook leiden tot reputatieschade.

Gerelateerde termen