Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

DDBMS (Distributed Database Management System)

Met een DDBMS (Distributed Database Management System) kunnen eindgebruikers of programmeurs van toepassingen een verzameling fysiek gescheiden databases bekijken alsof ze op één computer zijn opgeslagen. Een DDBMS synchroniseert regelmatig de gegevens en zorgt ervoor dat updates en gegevensverwijdering worden overgedragen naar de gegevens die op andere locaties zijn opgeslagen. Deze service voorkomt dat tegenstrijdige informatie op verschillende locaties in een bedrijfsnetwerk verschijnt.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de DDBMS (Distributed Database Management System)

Een DBMS vereenvoudigt het databasebeheer en zorgt voor nauwkeurigheid. Deze vereenvoudiging is vooral belangrijk voor mkb-bedrijven, omdat ze meer kunnen doen met minder resources, waaronder personeelsuren. Het apart beheren van fysieke databases is tijdrovend en vatbaarder voor fouten en vergeten updates.

Gerelateerde termen