Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

CKO (Chief Knowledge Officer)

De CKO (Chief Knowledge Officer) is een bedrijfstitel voor de leidinggevende die verantwoordelijk is voor het toezicht op het kennisbeheer van een organisatie. De CKO verwoordt de kennisbeheervisie van het bedrijf en zorgt voor een doeltreffend gebruik van kennisresources, waaronder het creëren, delen en toepassen van kennis. De functie van CKO heeft betrekking op, maar is breder dan die van CIO (Chief Information Officer) of CTO. Een CKO komt vaak voor bij kennisgerelateerde bedrijven, zoals onderzoek en managementadvies.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de CKO (Chief Knowledge Officer)

Niet alle bedrijven hebben een CKO-functie, maar bedrijven van elke omvang kunnen baat hebben bij de functie voor een proactiever gebruik van gegevens en kennisbronnen.