Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ACR (Automatic Content Recognition)

ACR (Automatic Content Recognition) is een technologie die multimedia-content (zoals audio, video en afbeeldingen) in een bestand of op een apparaat identificeert. ACR-technologie werkt door een deel van de content te samplen en het voorbeeld te vergelijken met een opslagplaats voor content om eventuele overeenkomsten te identificeren via digitale vingerafdrukken of watermerken. Toepassingen van deze technologie zijn onder meer videohostingplatforms, zoals YouTube, die ACR gebruiken om auteursrechtelijk beschermd materiaal te identificeren en te verwijderen, terwijl mobiele apps, zoals Shazam, ACR gebruiken om een lied te identificeren door een kort muziekvoorbeeld te verwerken.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ACR (Automatic Content Recognition)

Veel startups en kleine bedrijven gebruiken ACR om gegevens te verzamelen over de mediagewoonten van consumenten en om de omvang van het publiek te meten. ACR kan startups ook helpen hun intellectuele eigendom te beschermen door ongeoorloofd gebruik te detecteren.