Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

LRC (Longitudinal Redundancy Check)

Een LRC (Longitudinal Redundancy Check) is een foutdetectieproces dat de geldigheid van verzonden gegevens vaststelt. Dit gebeurt automatisch tijdens de gegevensoverdracht en is bedoeld als bescherming tegen fouten die tijdens het transmissieproces kunnen optreden. Deze fouten worden niet veroorzaakt door een handeling van de gebruiker, maar treden op als gevolg van een eventuele storing. Als de check een fout vindt, worden de twee streams gelijktijdig onderzocht om te bepalen waar de fout is opgetreden. De fout wordt vervolgens opgespoord en gecorrigeerd.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de LRC (Longitudinal Redundancy Check)

Het gebruik van LRC's is wijdverbreid. De verzender van de gegevens is zich er misschien niet eens van bewust dat dergelijke controles hebben plaatsgevonden. LRC's waarborgen de juistheid van de gegevens die een klein bedrijf van de ene bron naar de andere verzendt. Omdat de LRC's automatisch worden uitgevoerd is er gelukkig geen directe impact. Dus een klein bedrijf kan er zeker van zijn dat haar gegevens automatisch worden gecheckt.