Agile, wat is dat nou eigenlijk? Een definitie van Agile projectmanagement

Gepubliceerd op 4-10-2019 door Andrew Conrad en Quirine Storm van Leeuwen

Outside the box denken voor de 21e eeuw of de sleutel tot succes? Wat is Agile voor projectmanagement precies?

In 2001 staken 17 softwareontwikkelaars in een Amerikaans skiresort de koppen bijeen om te kijken of softwareontwikkeling niet anders – beter – kon. Dat leverde het baanbrekende Agile manifest op.

Deze principeverklaring was bedoeld om het proces van softwareontwikkeling te stroomlijnen en een einde te maken aan inefficiënte praktijken zoals uitgebreide documentatie, eindeloos vergaderen en strak vasthouden aan het oorspronkelijke proces.

Dat de ontwikkelaars van toen visie hadden, lijdt geen twijfel. Hoe belangrijk de hele Agile beweging uiteindelijk zou worden, hadden ze destijds echter niet kunnen bedenken. Het is nu bijna 20 jaar later en Agile is overal. Het is een buzzword geworden, zoals “synergie”, “disruptief” en het alomtegenwoordige “outside the box denken” (niet te verwarren met “out of the box denken”).

Iedereen in het bedrijfsleven, van de directiekamer tot de postkamer, heeft het erover en mensen kloppen zich op de borst omdat ze meer Agile denken te zijn dan hun collega’s.

Wat is Agile

Agile is meer dan een buzzword

Het grote verschil tussen Agile en de rest van de project management buzzwords die we eerder al zagen? Agile is een concrete aanpak van projectmanagement met een duidelijke definitie. Je kunt niet kwantificeerbaar outside the box denken, maar je kunt Agile projectmanagement wel in jouw bedrijf toepassen als je weet wat het is.

En als je tegenwoordig succesvol wilt zijn moet je dat ook doen. Als je in jouw bedrijf nog niet Agile werkt, behoor je tot de minderheid en dat betekent dat je achterop raakt.

Volgens het Project Management Institute maakt al meer dan 70% van alle organisaties gebruik van een Agile aanpak en zijn Agile projecten 28% succesvoller dan traditionele projecten.

Hieronder vind je een duidelijke en beknopte definitie van de term, zodat je jouw manager op de vingers kunt tikken als die de volgende keer beweert Agile bezig te zijn met vergaderingen om de volgende reeks planningsbijeenkomsten voor de volgende maand te plannen.

Als je begrijpt wat Agile echt inhoudt, kun je de Agile manier van werken ook beter toepassen in jouw organisatie en herken je situaties die verbeterd kunnen worden met een snufje Agile (zoals het afschaffen van die wekelijkse vergadering om volgende meetings te plannen).

We kijken ook even naar een geslaagd voorbeeld van Agile projectmanagement uit de praktijk.

De definitie van Agile projectmanagement

De eerste en misschien wel zuiverste definitie van Agile projectmanagement komt uit het oorspronkelijke Agile manifest:

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Wat is Agile

Wat is de essentie van Agile projectmanagement?

Die samenvatting is nog steeds een beetje vaag, dus we maken de definitie nog beknopter.

Agile projectmanagement is een iteratieve ontwikkelingsmethode waarin communicatie en feedback tussen mensen, aanpassing aan veranderingen en het leveren van resultaten die werken, centraal staan.

Dat zullen we even verder uitleggen:

  • Agile is iteratief, dat wil zeggen dat het werk in opeenvolgende stukjes wordt gehakt (sprints genaamd). Bij elke volgende sprint wordt voortgebouwd op de vorige sprint en worden dingen verbeterd op basis van de lessen die in de vorige sprint zijn geleerd. En daarbij komt Scrum om de hoek kijken, ook weer zo’n term die we overal horen. Wat is Scrum? Scrum is een methode op basis van een workflow die uit sprints en reviews bestaat en die wordt gebruikt om Agile projectmanagement te ondersteunen.
  • In tegenstelling tot Scrum, dat tot een stapsgewijs proces kan worden herleid, is Agile een aanpak en een mindset. Het is geen vastomlijnde procedure of lijst met instructies en ook geen certificering. Er is geen kant-en-klare sjabloon voor Agile, want dat is nou juist wat Agile niet is. Je kunt mensen immers ook niet stap voor stap leren hoe ze “cool” moeten worden of jazz moeten spelen. Er is wel projectmanagementsoftware die speciaal is gemaakt om Agile werken te bevorderen.
  • Bij Agile projectmanagement gaat het in de eerste plaats om efficiënte communicatie. Dat is belangrijker dan uitgebreide documentatie waarin alles tot in detail is vastgelegd, ingewikkelde e-mailketens en een overmaat aan vergaderingen. Volgens de 12 principes van het Agile manifest is de meest efficiënte en effectieve methode om informatie over te brengen naar en binnen een ontwikkelteam een face-to-facegesprek. Als je een boodschap in een gesprek van 10 seconden kunt overbrengen in plaats van met een e-mail, moet je dat vooral doen.
  • Bij Agile gaat het erom na elke iteratie tastbare resultaten te leveren die werken. Volgens de 12 principes is werkende software de belangrijkste maatstaf voor vooruitgang. Vergelijk Agile met een journalistiek proces: je maakt eerst een ruw concept en dat pas je vervolgens aan op basis van de opmerkingen van je redacteur. Je levert niet het hele stuk in één keer in op de dag dat het naar de drukker moet.

Praktijkvoorbeeld van Agile projectmanagement

Er zijn talloze boeken geschreven over Agile projectmanagement. We zouden het dus vanuit 100 verschillende hoeken kunnen bekijken, vanuit het oogpunt van diverse sectoren. Dit artikel is echter bedoeld om kort en bondig uit te leggen wat Agile is.

Daarom kijken we nu even naar één voorbeeld van hoe Agile in de praktijk werkt.

De Genius Bar van Apple

De naam getuigt niet van bescheidenheid, maar de Genius Bar van Apple is een uitstekend praktijkvoorbeeld van Agile projectmanagement.

Als je er binnenkomt met je iPhone of iPad die niet meer naar behoren werkt, hoef je niet eerst een stapel formulieren in te vullen of in de juiste rij te gaan staan. Als je het vergelijkt met menig overheidsloket waar je eerst een nummertje moet trekken, weet je hier niet wat je overkomt.

Wat de Genius Bar zo Agile maakt, is de focus op communicatie. De medewerker die jou helpt, stelt je vragen en maakt aantekeningen. Dat is wat ze bedoelen met “mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen”.

Dan zeg je misschien: “Maar Apple gebruikt toch ook processen en hulpmiddelen, zoals de iPad waarop ze aantekeningen maken.”

Dat is ook zo, maar het gaat om het gesprek tussen mensen.

Hoe Agile is jouw team?

Als je in je achterhoofd houdt dat het bij Agile projectmanagement gaat om communicatie van mens tot mens, aanpassing aan veranderende omstandigheden en het leveren van resultaten die werken, ben je al een eind op de goede weg.

Het woord Agile betekent “behendig”, “lenig”. Dat geeft al aan dat Agile projectmanagement voortdurend in beweging is en verandert. Vraag aan tien verschillende projectmanagers om Agile te definiëren en je krijgt waarschijnlijk tien hele verschillende antwoorden.

Ik ben benieuwd wat jouw definitie van Agile is. Laat het me weten in de opmerkingen of op Twitter @Capterra_NL.

Meer weten over projectplanning? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Ga naar de lijst met software voor projectplanning op Capterra.

In dit artikel wordt er mogelijk naar producten, programma’s of diensten verwezen die niet in uw land beschikbaar zijn, of die misschien niet voldoen aan de wet- of regelgeving van uw land. Wij raden u aan om de softwareleverancier rechtstreeks te benaderen voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en overeenstemming met lokale wetgeving.