De meerderheid van de werknemers bij bedrijven die AI gebruiken in projectmanagement vindt dat ze meer training nodig hebben. Tegelijkertijd beweren veel respondenten dat hun werkgevers nog steeds geen richtlijnen hebben geïmplementeerd voor het gebruik van AI. 

de risico’s van AI in projectmanagement

Er zitten veel voordelen aan het gebruik van AI in project management. In een recent artikel in de Harvard Bussiness Review schetsen onderzoekers een toekomstige beeld van een CEO die via zijn of haar smartphone in een paar klikken de status van alle projecten kan zien en welke voordelen ieder project heeft opgeleverd. Dankzij AI kunnen praktisch alle projecttaken worden geautomatiseerd, zodat projectmanagers zich meer op de strategie en het managen van het team kunnen richten.

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid over de inzet van AI, bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van de technologie en de veiligheid van de persoonlijke data van gebruikers. Om erachter te komen wat de belangrijkste zorgen zijn bij de inzet van AI in project management en hoe AI wordt gebruikt, ondervroeg Capterra 605 medewerkers bij bedrijven in verschillende sectoren in Nederland ondervraagd. Het bedrijf waarvoor de geïnterviewden werkten, moest projectmanagementsoftware gebruiken. De geïnterviewden moesten bij hun dagelijkse werk een computer gebruiken en betrokken zijn bij projectmanagementprocessen binnen hun bedrijf.

De volledige methodologie vind je onderaan dit artikel.

Budget- en risicomanagement populairste toepassing van AI in projectmanagement

Een kwart van de respondenten (25%) in het onderzoek zegt dat hun bedrijf al door AI aangedreven software heeft geïmplementeerd in projectmanagement-processen. Daarnaast is er een grote groep die zegt dat hun bedrijf bezig is met de implementatie (19%) of interesse te hebben (23%).

Aan de groep die al van AI gebruikmaakt, is gevraagd voor welke onderdelen ze de AI-technologie inzetten. Daarop werd budgetmanagement het vaakst genoemd. Bij door AI-aangedreven budgetmanagement kun je bijvoorbeeld denken aan het automatisch categoriseren van uitgaven. Zo kan een AI-tool een uitgave herkennen als een hotelrekening en deze toewijzen aan de reisbudget-categorie. Andere toepassingen zijn het voorspellen en herkennen van toekomstige trends.

gebieden in projectmanagement waar AI momenteel wordt toegepast

Het automatiseren van dergelijke taken heeft inderdaad grote voordelen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de overgrote meerderheid van de respondenten die AI gebruiken in hun projectmanagement-processen daar dan ook zeer (24%) tot redelijke tevreden over is (57%).

Er kleven echter ook een aantal mogelijke uitdagingen aan de inzet van AI in projectmanagement, die we in de secties hieronder zullen bespreken.

Wat zijn de potentiële risico’s van AI-automatisering?

Of het nu om budgetering, rapportren of het automatiseren van taken gaat, er zitten zekere risico’s aan de inzet van AI, waar je als bedrijf op moet letten als je gebruik wilt maken van de technologie:

1. Medewerkers gaan op de automatische piloot werken

Net als bij piloten of chauffeurs die op automatische piloot of met cruisecontrol werken, bestaat er bij AI ook het gevaar dat medewerkers te veel op de technologie gaan vertrouwen en te weinig op hun eigen beoordelingsvermogen. Daardoor ontstaat de kans dat medewerkers minder creatief worden in het vinden van oplossingen en dat er minder geïnnoveerd wordt.

2. Een gebrek aan menselijke interactie

Het gebruik van chatbots kan helpen, bijvoorbeeld om veelgestelde vragen te beantwoorden. Tegelijkertijd kan het voor medewerkers frustrerend zijn om alleen te communiceren met een geautomatiseerd systeem dat jou niet altijd de antwoorden kan geven die ze nodig hebben. Er moet daarnaast altijd de mogelijkheid zijn om ook vragen aan een menselijke contactpersoon te stellen.

3. Ingebouwde vooroordelen in AI

AI-modellen kunnen soms werken met aannames of voordelen, ofwel omdat ze erin zijn geplaatst door mensen die de AI-modellen hebben ontworpen ofl omdat ze die kopiëren uit de data die worden gebruikt om ze te trainen. Het is daarom aan te raden om niet alles wat door AI wordt geproduceerd klakkeloos over te nemen.

Ethiek, privacy en veiligheid: de meest genoemde reden voor het niet gebruiken van AI in projectmanagement

Ongeveer een op de zeven van alle respondenten (15%) antwoordde dat hun bedrijf geen plannen heeft om software met AI te integreren in projectmanagement. Aan deze groep is gevraagd naar de belangrijkste redenen om dit niet te doen. De meest genoemde reden is bezorgdheid over ethische kwesties, privacy van de gebruikers en veiligheid. 

belangrijkste redenen om AI niet te implementeren in projectmanagement

Overigens wordt deze zorg ook gedeeld door de groep (24)% respondenten die nog geen AI in projectmanagement hebben geïmplementeerd maar daar wel interesse in hebben. Bij deze groep is het echter niet de meest genoemde zorg. Hun grootste zorgen zijn het ontbreken van een duidelijke strategie voor AI in het bedrijf (26%) en de ontoereikende vaardigheden binnen het projectmanagementteam om AI te implementeren (26%).

De zorgen over de veiligheid van persoonlijke data en privacybescherming worden in het algemeen breed gedeeld. Zo is het Europees Parlement is op dit moment bezig om wetgeving te ontwerpen om AI-technologie aan regels te binden. Het voorstel is om de verschillende AI-toepassingen te analyseren en in te delen op basis van het risico dat ze opleveren voor gebruikers. Afhankelijk van het risiconiveau zouden meer of minder regels van toepassing zijn.

AI-systemen vereisen namelijk enorme hoeveelheden (persoonlijke) gegevens, en als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kunnen ze worden gebruikt voor doeleinden, zoals identiteitsdiefstal of cyberpesten.

Om persoonlijke gegevens te beschermen is het raadzaam om encryptie- en authenticatiemethoden te gebruiken, evenals het maken van een back-up- en herstelplan om de beschikbaarheid en integriteit van de gegevens te garanderen in geval van een cyberaanval

Eén op de drie bedrijven heeft geen richtlijnen voor het gebruik van AI in projectmanagement

Om de privacy en de dataveiligheid van de gebruikers te garanderen is het van belang dat bedrijven duidelijke richtlijnen opstellen voor het gebruik van AI in projectmanagement-processen. 

Denk daarbij aan een document of een andere informatiebron waarin duidelijk wordt uitgelegd wat wel en wat niet is toegestaan bij de inzet van AI, hoe het bedrijf omgaat met de data van medewerkers, hoe intellectueel eigendom wordt beschermd en welke acties worden ondernomen als iemand zich niet aan de richtlijnen houdt. Er is een breed scala aan software op de markt om dergelijke richtlijnen gemakkelijk toegankelijk te maken voor medewerkers en om dit soort informatie bij te houden.

Aan de respondenten die antwoordden dat hun bedrijf al AI heeft geïmplementeerd in projectmanagement is gevraagd of hun werkgever ook dergelijke richtlijnen en beleid heeft. De meerderheid van de respondenten (68%) antwoordde die vraag bevestigend. Daarnaast antwoordde een kwart (25%) dat dergelijk beleid en richtlijnen nog niet zijn ingevoerd maar wel in de planning staan. Een heel kleine minderheid (4%) denkt dat het niet nodig is.

bedrijven die richtlijnen hebben voor het gebruik van AI in projectmanagement

Meerderheid medewerkers van bedrijven die AI in projectmanagement gebruiken vindt dat ze meer training nodig hebben

Het goed gebruiken van AI-technologie gaat niet vanzelf. Er is vaak een bepaalde mate van expertise vereist om het meeste uit de technologie te kunnen halen. Denk daarbij aan algemene vaardigheden als creatief oplossingsvermogen, maar ook aan de juiste technische vaardigheden om de AI-tools in te zetten voor je dagelijkse werk.

We hebben medewerkers die in projectmanagement al met AI-technologie werken, gevraagd of ze vinden dat ze voldoende training hebben gehad. Volgens 37% van de ondervraagde medewerkers hebben ze voldoende training gekregen om te werken met een AI-gestuurde tool voor projectmanagement. Bijna de helft (46%) antwoordde dat ze meer training nodig hebben, en 14% dat ze helemaal geen training hebben gehad, maar deze wel nodig hebben. Slechts een kleine minderheid van 3% denkt dat ze geen training nodig hebben.

Training in het gebruik van AI in projectmanagement
Soorten training voor AI-gebruik in projectmanagement

Afhankelijk van de lesstof die je wilt overbrengen en hoeveel flexibiliteit je medewerkers wilt bieden, kun je het type training kiezen dat het beste bij je doelstellingen past. Je kunt ook een combinatie van verschillende soorten trainingen aanbieden:

1. Online training 

Het voordeel van online training is dat het medewerkers de flexibiliteit geeft om de cursus te volgen op het moment dat het voor hen het beste uitkomt. Asynchrone lestechnieken geven trainers de mogelijkheid om voor studenten trainingsmateriaal in het gebruik van AI in projectmanagement te creëren waar ze in hun eigen tijd toegang toe hebben. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten om te oefenen met de AI-tools.

2. Klassikale hoorcolleges of conferenties

Een klassikale cursus richt zich meestal op het lesgeven in theoretische kennis. Het grote voordeel van klassikaal lesgeven is dat het veel interactiever is. Vooral als het gaat om het werken met nieuwe tools als AI, kan het handig zijn om direct feedback te krijgen terwijl je aan een opdracht werkt en om vragen te kunnen stellen. Er is veel software beschikbaar die kan helpen bij het maken van een cursus.

3. Gamificatie

Gamificatiesoftware bevordert de betrokkenheid bij leuke activiteiten en prestatiebeloningen. De meeste gamificatieplatforms kunnen door medewerkers worden gebruikt om hen te motiveren hun taken uit te voeren en de prestaties te verbeteren. In het geval van training in AI-tools kan de gamificatiemethode perfect gecombineerd worden met de online training, om deze aantrekkelijker te maken.

Doen bedrijven genoeg om de uitdagingen van het gebruik van AI in projectmanagement-processen aan te pakken?

Zoals uit de resultaten van het Capterra-onderzoek blijkt, zitten er twee kanten aan het gebruik van AI in projectmanagement-processen. Aan de ene kant zijn respondenten die al met AI werken erg positief over de resultaten. Zoals in het vorige artikel vermeld is de overgrote meerderheid redelijk tot zeer tevreden over de technologie. Het wordt op een groot aantal gebieden gebruikt, zoals budgettering en risicobeheer, en kan veel taken automatiseren die anders op het bord van de projectmanager zouden hebben gelegen.

De andere kant van de medaille is dat er zorgen zijn over de privacy van de persoonlijke gegevens die AI-tools verzamelen en hoe veilig de gegevens zijn. Minstens één op de vier respondenten van wie het bedrijf AI niet heeft geïmplementeerd in hun projectmanagement-processen, geeft aan dat dit de belangrijkste reden heeft.

Om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt gebruikt en dat werknemers weten hoe ze AI moeten gebruiken, is het van cruciaal belang dat bedrijven investeren in training en richtlijnen, beleid en best practices opstellen. Op dat gebied moeten nog enkele stappen worden gezet.

Wil je meer weten? Bekijk ons online overzicht van projectmanagement-software om de juiste keuze te maken.


Methodologie

Om deze gegevens te verzamelen interviewde Capterra in september 2023 605 medewerkers bij bedrijven in Nederland. Ze moesten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Woonachtig in Nederland;
  • Tussen 18 en 65 jaar oud zijn;
  • Een fulltime of parttime dienstverband hebben;
  • Het bedrijf waar ze voor werken maakt gebruik van projectmanagement-software;
  • Zelf gebruiken ze bij hun werk een computer;
  • Je bent betrokken bij projectmanagement-processen binnen het bedrijf.